بی تفاوت بودنت ........................ Archives | نگاه دانلود

بی تفاوت بودنت …

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

برای تو می نویسم برای جوانه هایت برای قامت نازک خیال برای اندیشه هایت و برای عشق که در سینه ی تو می روید   برای تو می نویسم برای چشم های روشنت برای جهانی که از نگاه تو می شکفد و فردا که به نام تو از افق بر می آید عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز بی تفاوت بودنت، هر لحظه آبم می کند .. .....................

ادامه مطلب