بیوگرافی عمر بن خطاب Archives | نگاه دانلود

بیوگرافی عمر بن خطاب

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

جناب ناشناس اینم از اون حضرت عمری که میگفتین منابع هم اهل سنت زدم که نگی شیعه اینو نوشت بیوگرافی عمر بن خطاب نام: عمر بن خطاب. نام پدر و جد و دایی : خطاب. نام مادر و خواهر و عمه : حنتمه . کنیه: ابوحفص. شغل: در جاهلیت دلال دراز گوش و یا شتر چران.. شغل پدر : دزدی مشهور در قریش و الاغ فروش و خرچران. مشخصات ظاهری: قد بلند - لاغر - ...

ادامه مطلب