بهترین عکسهای میکروسکوپی سال Archives | نگاه دانلود

بهترین عکسهای میکروسکوپی سال

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

بهترین عکسهای میکروسکوپی سال   این تصویر آسمان و صخره های سنگی زیبا نیست. بلکه عکسی است که توسط یک میکروسکوپ الکترونی از ترک های روی یک فلز هنگام خم شدن گرفته شده است. ‏ ‏ این تصویر برنده مسابقه FEIدر بهترین تصویر میکروسکپی سال ۲۰۱۱ شده است.

ادامه مطلب