با اختراع این دختر نابغه سکسکه را متوقف کنید ! Archives | نگاه دانلود

با اختراع این دختر نابغه سکسکه را متوقف کنید !

خلاصه رمان :

با اختراع این دختر نابغه سکسکه را متوقف کنید ! در سال 2010 این دختر خانم به سکسکه ای دچار شد که به هیچ وجه قطع نمیشد.او هرچیزی که برای رفع سکسکه به ذهنش میرسید امتحان کرد ، از خوردن آب نمک و آشامیدن آب به صورت وارونه تا خوردن یک قاشق شکر و فوت کردن در پاکت ، اما هیچکدام از اینها تاثیر گذار نبود و همین ...

ادامه مطلب