بازم با جوک در خدمتتونم..! Archives | نگاه دانلود

بازم با جوک در خدمتتونم..!

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

^_^ایرانسل در آینده ای نزدیک : مشترک گرامی اومدم سر کوچتون ، در خونتون خونه نبودی راستشو بگو با همراه اول کجا رفته بودی !؟  ^_^دانشجوی تهران جنوب: (.... .... .... ..... ... .. ... ..کلا سانسور شد ) ^_^به دوستم گفتم گ.و.ه نخور ، خیلی شاکی شد … رفتم بغلش کردم گفتم “بخدا واسه سلامتیت میگم !!! و گرنه بخور !! ^_^+پلیس: شما با این خانوم چه نسبتی دارین؟ - من: دوست دخترم هستن جناب سروان. + پلیس: ...

ادامه مطلب