ایوک زن Archives | نگاه دانلود

ازدواج در ایران باستان

خلاصه رمان :

ازدواج در ایران باستان در دین زرتشتی تعدد زوجات روا نیست و گفته شده همانگونه که یک زن نمیتواند در یک زمان بیش از یک شوهر داشته باشد مرد نیز نمیتواند در آن واحد دو یا چند زن داشته باشد. اختیار زن دوم در شرایطی خاص و سخت که در آیین نامه زرتشتیان آمده جایز است نظیر اینکه زن اول فوت شده باشد.. در ایران باستان تنها در ...

ادامه مطلب

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند
خلاصه رمان :

[caption id="" align="alignnone" width="200"] ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند http://www.negahdl.com/[/caption]   خانواده که امروز نیز از مقدس‌ترین نهادهای اجتماعی به شمار می‌رود، همواره در این سرزمین از اهمیت والایی برخوردار بوده است. تا بدان ‌جا که در اعتقادات ایرانی تشکیل خانواده به صورت تکلیفی دینی در آمده است. در آن زمان که زن‌ربایی و حتی خرید زن در میان بسیاری از ملل و اقوام هند و اروپایی معمول و ...

ادامه مطلب