ایا میدانید Archives | نگاه دانلود

ایامیدانید

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

وقتی که به شدت عطسه می کنید ، ممکن است دنده شما بشکند و اگر عطسه خود را حبس کنید ممکن است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود وشما بمیرید جلیقه ضد گلوله،ضدآتش،برف پاک کن های شیشه جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان اختراع شدند تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است کروکودیل نمی تواند زبانش را به بیرون دراز کند حلزون می ...

ادامه مطلب