اگه... Archives | نگاه دانلود

اگه…

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

اگه : 2+2 = 4 H +2O = آب ابر + رعد = باران غم + چشم = اشک تنهائی + تاریکی = من عشق + مهر = تو پس : من - تو = مرگ ! زیاد به ارتباطش فکر نکن ، به جمله آخر بچسب...

ادامه مطلب