ارزشمندترین کلمات...!! Archives - نگاه دانلود

ارزشمندترین کلمات…!!

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

♦ سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن♦ پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند.♦ عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه.♦ بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش.♦ سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن.♦ خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن.♦ ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر.♦ بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن. ادامه مطلب یادتون نره...

ادامه مطلب