بامداد عاشورا | نگاه دانلود

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تبلیغات تماس با ما
رمان توصیه شده توسط مدیر
موضوعات
 • اموزش زبان
 • تاریخ و تمدن
 • تصاویر ( والپیپر )
 • داستان های انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
 • داستان کوتاه
 • دانلود رمان
 • دانلود رمان اجتماعی
 • دانلود رمان تخیلی
 • دانلود رمان ترسناک
 • دانلود رمان جدید
 • دانلود رمان جنایی
 • دانلود رمان عاشقانه
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود کتابهای آموزشی
 • رمان
 • زیبایی
 • شعر
 • شعر زیبا انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
 • مصباح الهدی( مذهبی،داستانهای اموزنده یامعنوی)
 • مطالب طنز
 • معرفی اماکن دیدنی ایران
 • مقالات باموضوع مختلف
 • مو
 • موضوعات متفرقه
 • نرم افزار
 • نرم افزارهای موردنیاز کاربران برای خواندن کتاب
 • کانون زبان
 • آرشیو
  آمار

  بامداد عاشورا

  نویسنده : نگاه
  ۲۳ آبان ۱۳۹۲
  بازدید : 265

  بامداد عاشورا

  پس ازنمازصبح اما حسین ع یاران خویش رابرای جنگ به صف نمودزهیربن قین رادرسمت راست لشکروحبیب بن مظاهررادرسمت چپ
  وپرچم رابه دست برادرش حضرت عباس ع سپردوخیمه ها راپشت سرقراردادواطراف ان راکه پیش خندق کنده بودند،پراهیزم وچوب نموده اتش زدندتادشمن نتواند
  ازپشت حمله کند.

  سپاه یزیددربرابر سپاه امام حسین
  سپاه یزیددربرابر سپاه امام حسین

  سمت راست تصویر سپاهین کفار(یزیدیان)ودرسمت چپ سپاه امام حسین ع
  از آنسوی لشکرعمرسعدلشکرخودرا اراست؛عمربن حجاج رادرسمت راست،شمربن ذی الجوشن درطرف چپ،عروة بن قیس رافرمانده سواره نظام، وشبث بن ربعی راامیر
  برپیاده نظام کردوپرچم رابه دست غلامش درید داد.

  بامداد عاشورا
  بامداد عاشورا

  ازحضرت علی بن الحسین حدیث شده که فرمودند چون بامدادروزعاشورالشکردشمن روبه حسین ع آورد،آن جناب دست های خودرا به سوس اسمان بلند کرده ،عرض کرد:

  «اللّهمّ انت ثقتی فی کلّ  کرب و رجائی فی کلّ شدّة، و انت لی فی کلّ امر نزل بی ثقة وعدّة، کم من همّ یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیلة و یخذل فیه الصدیق و یشمت فیه العدوّ بک
  و شکوته الیک رغبة منّی الیک عمّن سواک ففرّجته و کشفته فانت ولیّ کلّ نعمة و صاحب کلّ حسنة و منتهی کلّ رغبة؛
  خداوندا تویی تكيه گاهم در هر سختى، و اميدم در هر گرفتارى. و در گرفتاریها امیدم تنها به توست چه بسیار غم که تاب از دل می برد
  و برای زدودنش راهی نیست. چه غم­هایی که در آن دوستان رهایمان میکنند و دشمن، شماتت مى كند و من از سرِ رغبت به تو، و نه ديگران، شكايتش را نزد تو آورده­ام و تو در آن، برايم گشايش قرار داده اى
  و آن را بر من هموار نمودی. پس تویی ولىّ هر نعمت و از آن توست همه­ی خوبی­ها و تویی نهايت هر مقصودى.

  سپاه عمر بن سعد آماده نبرد شد گروهی از سواران دشمن اسبهاى خود را در اطراف خيمه‏هاى امام حسين(ع) به جولان درآورده
  از پشت به خیام امام(ع)  نزدیک شدند؛ اما چون چشمشان به خندق و آتش شعله­ور آن افتاد یکی از آنان که غرق در سلاح بود نزدیک آمد
  و نگاهی به خیمه­ها و سپس نگاهی به آتش افکند پس چاره­ای جز بازگشت ندید در این هنگام با صدای بلند فریاد زد:
  «ای حسین(ع) پیش از فرا رسیدن قیامت سوی آتش شتافته­ای.» امام(ع) فرمود: «این کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است»
  گفتند: «خداوند کارت را به صلاح آورد خود اوست.»  فرمود: «ای پسر زن بزچران، تو به جای گرفتن در آتش سزوارتری»
  در این هنگام مسلم بن عوسجه تیری در کمان گذاشت و به حضرت(ع) عرض کرد: «این فاسق از دشمنان خداوند و بزرگ ستمگران است اینک خداوند شما را بر او مسلط کرده است[اگر اجازه بفرمایید هم اکنون او را به هلاکت می­رسانم]»؛
  اما امام(ع) او را از این کار باز داشتند و فرمودند: «چنین مکن که دوست ندارم من آغازگر جنگ باشم».

  به روایت شیخ مفید س ودیگران حضرت شترخودراطلبیدوبرآن سوارشدوبه آواز بلندکه همه مردم بشنوندفرمود:
  ای مردم! گفتارمرابشنویدودرجنگ شتاب نکنیدتا حق شمارابرخوددرپندواندرزاداکنم،وعذرآمدن خودرا برشما آشکارنمایم ،که اگرعذرمرابپذیروگفتارم راباورکنیدوانصاف دهید
  سعاتمندخواهیدشد وراه تعرض به من نخواهید داشت واگرنپذیرفته وانصاف ندهید
  فاجمعوامرکم وشرکاءکم…(سوره یونس آیه ی 7)
  پس شماوشریکان خودهرمکروتدبیری داریدانجام دهیدتاامربرشماپوشیده نباشدآنگاه به من بپردازیدومرامهلت ندهید
  همانا ولی وسرپرست من خدایی است که قران رافرستاده واوسرپرستنیکوکاران است(سوره اعراف ایه 196)
  چون خواهران ودختران آن حضرت این کلمات راشنیدندفریادزدندوگریستند.
  ایشان برادرخودحضرت عباس ع وفرزندش علی اکبر ع رافرستادتا ایشان راساکت کنند وفرمود:بجان خودم بعداز این بسیار بگریند
  چون زنها ساکت شدند، آن حضرت درنهایت فصاحت وبلاغت حمدوثنای الهی گفت به آنچه سزاوار بودوبرپیامبرخداوفرشتگان وسایر پیامبران درودفرستادکه ازهیچ سخنوری پیش ازاو ونه بعدازاو منطقی بدان بلاغت شنیده نشده است
  انگاه فرمود:
  نسب مرابه یادآوردیدوببینیدمن کیستم،وبه خودآییدوخویش راسرزنش کنیدوبنگریدآیاکشتن وهتک حرمت من برای شما رواست؟مگرمن پسردخترپیغمبرشماوفرزندوصی وپسرعموی اونیستم؟
  همان کسی که پیش ازهمه ایمان آوردورسول خداع رادرهرچه ازجانب پروردگارش آوردهه بودتصدیق کرد؟آیاحمزه سیدالشهداعموی من نیست؟
  آیاجعفربن ابی طالب که بادوبال دربهشت پروازمیکند عموی من نیست؟آیابه شما نرسیده آنچه رسول خداع درباره ی من وبرادرم فرمود:این دو سیّدجوانان اهل بهشت اند؟
  اگرسخن مراباوردارید (دست ازکشتن من برداریدوبدانید)که من راست گویم بخدا سوگندازآن وقت که دانستمم خداونددروغگورادشمن دارددروغ نگفته ام
  اگرسخن من راباورنداریددرمیان شماکسانی هستنداگرازانها بپرسید شماراخبردهندازجابرعبدالله انصار،ابوسعیدخدری،سهل بن سعدساعدی،زیدبن ارقم،انس بن مالک بپرسید شماراخبردهندکه این کلام راازرسول خداع درباره ی من وبرادرم شنیده اند
  آیاگفتاررسول خداجلوگیری ازریختن خون من نمیکند؟!
  شمرگفت:من خدارابریک حرف پرستش کنم(یعنی باشک وتردیدخدای راعبادت کرده باشم)اگربدانم چه می گویی
  حبیب بن مظاهر گفت:بخدامن توراچنین می بینم که برهفتادحرف (یعنی هفتادگونه تزلزل وشک)خداراپرستش میکنی ومن گواهی می دهم که توراست میگویی ونمی دانی
  آن حضرت چه می فرمایدچون خداوندبردل تو مٌهرنهاده است
  امام حسین ع ادامه داد:اگردراین سخن هم تردیددارید،آیادراین نیز شک داریدکه من پسردخترپیامبرشماهستم؟به خدامیان مشرق ومغرب کسی غیرازمن فرزنددخترپیامبرنیست
  وای برشما!آیاکسی ازشماراکشته ام که خون اورامی طلبید؟یامالی ازشمابرده ام؟یاآسیبیبه کسی رسانده ام تاقصاص کنید؟
  آنهاخاموش سخنی نمی گفتند
  حضرت فرمود:ای شبث بن ربعی!وای حجّاربن ابجر!وای قیس بن اشعث!آیاشما به من ننوشتید که میوه هارسیده وباغ هاسرسبز شده واگربیایی سپاهی آراسته درفرمان توست، روبه ماآر؟
  قیس بن اشعث گفت :نمیدانیم ازچه میگویی ولی به فرمان پسرعمویت یزیدوابن زیادسرفرورآرتا ازجانب آنها انچه دوست داشتی ببینی
  امام حسین ع فرمود:
  نه به خداقسم،هرگز دست خواری به شما نخواهم داد ومانند بندگان فرارنخواهم نمود.
  آنگاه فرمود:
  ای بندگاه خدا! «همانا من وپروردگارخودوپروردگارشماپناه می برم از اینکه مرامتهم کنید وبه پروردگار خودوشما پناه می برم ازهرسرکشی وبه روز جزاایمان نیاورد(سوره ی دخان ایه20،سوره غافر ایه27)»
  اولین حمله
  راوی گفت: عمرسعدپیش امد وتیری به طرف سربازان حضرت پرتاب نمودوگفت نزدامیرعبیدالله گواهی دهیدکه نخستیت کسی که تیربه سوی حسین پرتاب کردمن بودم وبه دنبال ان تیره مانندقطرات باران باریدن گرفت.

  منابع»

  1.کتاب سحاب رحمت

  2.لهوف

  3تاریخ طبری

  4.نفس المهموم

  5.بحارالنوار

  6.منتهی الامال

  قسمت دانلود
  این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم:
  دوست
  تفاوت ها عشق ودوست داشتن چیست ؟
  کارتون روز:وقتی خانم و آقای تلویزیون دعوا کنند!
  !!!___نظرسنجی___!!!
  دانلود رمان سقوط برای جاوا،اندروید،ایفون،pdf،تبلت،ایپد
  دانلود رمان عشق و پیمان جاوا،اندروید،ایفون،pdf
  توضیحات

  در صورتی که این رمان را دوست داشتیداز گزینه توصيه کنيد استفاده کرده تا به ديگر دوستان در انتخاب رمان کمک کنيد.

  دانلود jbook

  دانلود arabicreader

  دانلود adobe reader اندروید

  دانلود winrarکامپیوتر

  دانلود winrarاندروید

  - فايل jar براي موبايل هايي با سيستم عامل جاوا, فايل apk براي موبايل و تبلتهايي با سيستم عامل اندرويد, فايل epub براي موبايل و ايپد با سيستم عامل ايفون ios و موبايل و تبلت با سيستم عامل اندرويد

  - باز شدن epub در اندرویددرصورتي که برنامه ي moon reader يا jbook درگوشي و تبلت خود نصب کرده باشيد

  - فايل pdf براي کامپيوتر و گوشي و تبلتهايي که برنامه ي adobe reader در ان نصب شده باشد

  - نکته ي اخر وقتي کنار فايل نوشته شده زيپ zip يعني بايد فايل استخراج شود تا رمان مورد نظر بدست ايد با برنامه winrara درکامپيوتر استخراج صورت ميگيرد
   
  این پست 3 سال پیش توسط نگاه ارسال شده:
  نگاه حسینی هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com
  QR code
  دیدگاه کاربران

  نصب تولبارنگاه دانلود
  با نصب تولبار همیشه به سایت نگاه دانلود دسترسی خواهید داشت وتازه ترین رمانها برای شما نمایش داده خواهد شد . تولبار نگاه دانلود

  آخرين مطالب ارسالي سايت
  توصیه شده توسط کاربران
  Alexa Traffic Rank
  انجمن نگاه دانلود
  انجمني براي همه سليقه ها
  خرید پاپ آپ
  خرید پاپ آپ
  دانلود اهنگ
  دانلود اهنگ
  الوند موزيک
  مرجع موزيکهاي ايروني
  تبليغات متني ارزان
  براي سفارش کليک کنيد