شانس شما چی هست ؟حیوان روز تولد؟!؟ | نگاه دانلود

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تبلیغات تماس با ما
ینیم سافت
رمان توصیه شده توسط مدیر
موضوعات
 • اموزش زبان
 • تاریخ و تمدن
 • تصاویر ( والپیپر )
 • داستان های انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
 • داستان کوتاه
 • دانلود رمان
 • دانلود رمان اجتماعی
 • دانلود رمان تخیلی
 • دانلود رمان ترسناک
 • دانلود رمان جدید
 • دانلود رمان جنایی
 • دانلود رمان عاشقانه
 • دانلود رمان غمگین
 • دانلود رمان معمایی
 • دانلود رمان هیجانی
 • دانلود رمان پلیسی
 • دانلود رمان کل کلی
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود کتابهای آموزشی
 • رمان
 • زیبایی
 • شعر
 • شعر زیبا انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
 • مصباح الهدی( مذهبی،داستانهای اموزنده یامعنوی)
 • مطالب طنز
 • معرفی اماکن دیدنی ایران
 • مقالات باموضوع مختلف
 • مو
 • موضوعات متفرقه
 • نرم افزار
 • نرم افزارهای موردنیاز کاربران برای خواندن کتاب
 • کانون زبان
 • آرشیو
  آمار
  رمان های در حال تایپ انجمن نگاه دانلود

   شانس شما چی هست ؟حیوان روز تولد؟!؟

   نویسنده : روژینا
   ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
   بازدید : 860

   یه نگاه به شناسنامتون بندازید،تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف قرار گرفته؟

   سگ
   11 تا 19 دی
   12 تا 14 فروردین
   25 تا 30 خرداد
   19 تا 24 تیر
   6 تا 8 مهر
   10 تا 25 آذر

   مـوش
   20 دی تا 4 بهمن
   25 اسفند تا 3 فروردین
   26 فروردین تا 6 اردیبهشت
   11 تا 13 خرداد
   10 تا 18 تیر
   25 مرداد تا 3 شهریور

   شیــــر
   5 تا 11 بهمن
   22 تا 24 اسفند
   1 تا 10 خرداد
   10 تا 25 آبان

   گربـه
   12 تا 16 بهمن
   4 تا 11 فروردین
   4 تا 9 تیر
   5 تا 9 مرداد
   24 شهریورتا 5 مهر
   26 آبان تا 9 آذر

   کبوتـر
   17 تا 25 بهمن
   24 تا 31 اردیبهشت
   25 تیرتا 4 مرداد
   10 تا 23 شهریور
   5 تا 10 دی

   لاک پشت
   26 بهمن تا 2 اسفند
   7 تا 10 اردیبهشت
   14 تا 24 خرداد
   4 تا 9 شهریور
   24 مهر تا 5 آبان

   پلنگ
   3 تا 9 اسفند
   15 تا 25 فروردین
   6 تا 9 آبان

   میمون
   10 تا 21 اسفند
   11 تا 23 اردیبهشت
   31 خرداد تا 3 تیر
   10 تا 24 مرداد
   9 تا 23 مهر
   26 آذر تا 4 دی
   10 تا 14خرداد

   سگ: وفاداروخواستنی

   هرگزنمی توان دروفاداریتان شک کرد.درکارتان صداقت وخلوص نیت به چشم می خورد.
   بسیارساده دل وبی شیله پیله.
   اهل جروبحث کردن نیستید.
   متواضع،خاکی وواقع بین.به همین دلیل است که دوستانتان دل بسته ی شما می شوند.
   درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید.
   اگرلباسهایتان مطابق مدروزنباشد،مسلماً ناراحت می شوید.
   محبوب، پرطرفدار،خوش برخوردوباگذشت هستید.دوستانی بسیارخوب وقابل احترام دارید،دوستانی که هرکدام شخصیت برجسته ای ارند.

   مابقی درادامه مطلب

   موش:تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش

   برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.
   بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه مردم خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند.
   ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان است.
   مردو مجبورندهنگام حرف زدن باشما،درانخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل کنند.
   خدابه دادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کند!

   شیر:درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید.

   ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدال درآن حس می شود،پرهیزکنید.
   ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدت دریک جابیزارید.
   رهبربه دنیا آمده ایدواین استعداد راداریدکه چگونه دیگران رابه کارکردن وادارکنید.
   دوست داریدکه دوستتان بدارند.
   هنگامی که می بینیدتوجه کسی به سوی شماجلب شده است،خودرابه تمامی وقف اومی کنید!
   بسیارصفت پسندیده ای است…امابه شمااخطارمی کنم:برخی میتوانندباسودجستن ازاین ویژگی اخلاقی،بیش ازحدتملق شمارا بگویند وکارشان راپیش ببرند.
   بنابراین مراقب باشید.

   گربه:بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیز

   گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال.
   گهگاه سکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجاریی سردربیاورید.
   درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید.
   اماوقتی پای استدلال به میان می آیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید.
   بشدت طرفدارمدهستید.ولی بطورکلی باهرتیپ آدمی نشست وبرخاست می کنید.
   امادوست نداریدکه باغریبه هازیادحرف بزنید.
   مردم درکنارشماراحت هستندودرانتخاب دوستانتان دقت می کنید.

   لاک پشت:پاک سرشت ونیکوخصال

   حدیث مهربانی شماهمیشه نقل مجلس است.
   شمانیزدوستدار صلح وآرامش هستید.هیچ وقت دوست نداریدمقابله به مثل کنیدحتی باکسی که خلافکاراست.
   ازاین روهمه دوستتان دارند.
   دلتان نمی خواهدغیبت دیگران رابکنید.
   مردم عاشق طرزبرخوردورفتارشمابااطرافیانتان هستند.
   همیشه می توانیدعشق بورزید.
   ازهمه بهتراینکه انتظارنداریدکسی این عشق شماراپاسخ بگوید.
   بسیاربلندنظرودست ودل بازهستید.
   اینکه به هرچیزازسمت وسوی واقعی آن نگاه می کنید،بهترین تاثیرراروی طرف مقابلتان می گذارید.

   کبوتر:شماسمبلی ازرویکردهرچه پیش آیدخوش آیدهستید

   اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایند به حالتان فرقی نمی کند.
   درحقیقت هرجا میروید شادی رامی پراکنید.
   راهبری جمع دوستان همواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالایی دارید.
   ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکار دوری می کنید،آنهاجایی درزندگیتان ندارند.
   درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.
   بنابراین هیچ وقت باانباشتگی وبه تعویق افتادن کارمواجه نمی شوید.
   ولی آگاه باشید:خیلی زود دردام عشق گرفتارمی شوید.

   پلنگ:شمافردی مرموزهستید

   می توانیدبه راحتی فشارهای زندگی راتحمل کنیدودررویارویی باهر ناملایمتی عنان اختیار از کف نمی دهیدوصبرپیشه می کنید.
   بیشتراوقات می توانیدجدی ومصمم باشیدوعاشق شایع پراکنی به همراهی دوستانتان هستید.
   بسیارمبادی آداب وآراسته.
   دلتان می خواهدهرموقعیت وهرچیزی به همان شکلی که خودتان دوست دارید،برایتان فراهم شود،که البته گاهی اوقات این کارشدنی نمیست.
   درنتیجه ممکن است ذربرخی روابط انسانی شکست بخورید.
   اماازسوی دیگردوست داریدهر زمان دیگران نیازمند حضورتان هستنددرکنارشان بوده آنهارادرحل مشکلاتشان یاری کنیدودرسختی هادوشادوش هم گام بردارید.

   میمون:بسیارکم حوصله وعصبی

   دلتان می خوهدهرکاری باسرعت هرچه تمام ترانجام شود.
   اساساًفردی بی شیله پیله بوده وعاشق این هستیدکه کانون توجه قراربگیرید.
   ازاین رهگذر،منحصربه فردو بی مانندهستید.

   Google plus
   قسمت دانلود
   این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم:
   توضیحات

   در صورتی که این رمان را دوست داشتیداز گزینه توصيه کنيد استفاده کرده تا به ديگر دوستان در انتخاب رمان کمک کنيد.

   دانلود jbook

   دانلود arabicreader

   دانلود adobe reader اندروید

   دانلود winrarکامپیوتر

   دانلود winrarاندروید

   - فايل jar براي موبايل هايي با سيستم عامل جاوا, فايل apk براي موبايل و تبلتهايي با سيستم عامل اندرويد, فايل epub براي موبايل و ايپد با سيستم عامل ايفون ios و موبايل و تبلت با سيستم عامل اندرويد

   - باز شدن epub در اندرویددرصورتي که برنامه ي moon reader يا jbook درگوشي و تبلت خود نصب کرده باشيد

   - فايل pdf براي کامپيوتر و گوشي و تبلتهايي که برنامه ي adobe reader در ان نصب شده باشد

   - نکته ي اخر وقتي کنار فايل نوشته شده زيپ zip يعني بايد فايل استخراج شود تا رمان مورد نظر بدست ايد با برنامه winrara درکامپيوتر استخراج صورت ميگيرد
    
   این پست 4 سال پیش توسط روژینا ارسال شده:
   QR code
   دیدگاه کاربران
    maria در شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۲ گفته :

    kheili jalleb bod . mer30
    پاسخ روژینا:
    خواهش میکنم گلم

    [پاسخ به این نظر]

    moein fattahi در چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ گفته :

    سلام ابجی روژینا مطلب اولتونو تبریک و حضورتون در سایت و همکاری با مارا تبریک عرض میکنم
    و درمورد اولین مطلبتونم میتونم بگم ک عالی بود ب شخصه خوشم اومد از مطلبتون
    موفق باشید
    یا حق
    پاسخ روژینا:
    سلام ممنون از لطفتون یاحق

    [پاسخ به این نظر]

  آخرين مطالب ارسالي سايت
  Alexa Traffic Rank
  توصیه شده توسط کاربران
  انجمن نگاه دانلود
  انجمني براي همه سليقه ها
  خرید پاپ آپ
  خرید پاپ آپ
  دانلود اهنگ
  دانلود اهنگ
  الوند موزيک
  مرجع موزيکهاي ايروني
  تبليغات متني ارزان
  براي سفارش کليک کنيد