جملات پایانی کتاب((فاطمه،فاطمه است)) اثر دکتر علی شریعتی

خواستم بگویم ، فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم که، فاطمه دختر محمد (ص) است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم که، فاطمه همسر علی است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم که، فاطمه مادر حسنین است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم که، فاطمه مادر زینب است .

باز دیدم که فاطمه نیست .

نه ، این ها همه هست و این همه فاطمه نیست .

فاطمه ، فاطمه است.

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه حسینی هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات