محرم!

چادرم،

سیاهیت را 

علم کن

بوی محرم می آید

و صدای ناله حسین

و دلتنگی های رباب…

محرم!

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه حسینی هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات