• آر اس اس فاقد مطلب

کاش بودی می دیدی که…

کاش بودی می دیدی که ،چگونه بی اختیار تنهایم می گذاشت وبا کسی دیگر هم آغوش می شد.

کاش بودی می دیدی که،هر خنده ی او با غریبه ،بغضم را بیشتر می فشارد.

کاش بودی می دیدی که،چه لحظه ی غمگینی بود،وقتی که قلب جوانم راپیرو سالخورده کرد.

کاش بودی دلداریم می دادی که،پس از غروب دریا،طلوعش را نیز ببینم.

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه حسینی هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات