عـَروسـَکـِ بـیـچـآرهــِ..!

بــیــچـآرهــِ عَـروســَکــــ…

دِلــَشــ مــیــخــوآســـت زآر بـــِزَنـــَد…

اَمــآ لَــــبــــخـــَـنـــد رآ بهـــِ لــَبـــآنَـــشــ دوخـــتــهـــِ بـــودَنــد…

عـَروسـَکـِ بـیـچـآرهــِ..!

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه حسینی هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات