روز هـآ…!

فـَردآ و دیـروز بـآ هـَم دَسـتـ بـهــِ یــِکیـ کـَردَنـد

دیـروز بـآ خـآطـِرآتـَش مـَرآ فـَریـبـ دآد

فــَردآ بـآ وَعـدهـِ ـهـآیـَش مـَرآ خـوآبـ کـَرد

وَقـتـی چـِشـمـ گـُشودَمـ اِمـروز هَـم گـُذشـتهــِ بـود

روز هـآ...!

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه حسینی هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات