• با مطالعه رمان های در حال تایپ و تشکر از پست های نویسندگان عزیز انگیزه خوبی به آنها خواهید داد.
  • نویسندگان عزیز لطفا در نوشتن رمان مسایل اخلاقی را رعایت کرده که سایت دچار مشکل نشود(در صورت مشاهده بدون تذکر پاک خواهد شد).  
  • اگر رمان شما طبق عرف جامعه اسلامی باشد و مسایلی که در عرف کشور ممنوع است تایپ نکنید هیچ اتفاقی برای داستان و رمان شما رخ نمی دهد.
  • نویسندگان عزیز شما برای نوشتن اثر ادبی و برای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه رمان تایپ می کنید .پس از خلق صحنه هایی که باعث تحریک و یا ایجاد باورهای نادرست میشود پرهیز کنید.  
  • از ایجاد تاپیک های خلاف قوانین کشور خودداری کنید. این تاپیک ها حذف خواهد شد.
  • اگر رمانی یا مطلبی را مشاهده کردید که خلاف قوانین سایت یا کشور است از طریق نظرات گزارش دهید.
  • تمامی رمان های غیر اخلاقی از سایت حذف شده اند لطفا درمورد دادن لینک یا فایل رمان سوال نفرمایید
  • بسیاری از دوستان  رمانهایی در ذهن دارند که نام ان را به خاطر ندارن برای راهنمایی این موارد روی اینجا کلیک کنید    در نظرات به درخواست نام کتاب پاسخ داده نخواد شد
  • اگر به سایت نگاه دانلود علاقه دارید در انجمن نگاه دانلود ثبت نام کنید برای ثبت نام روی اینجا کلیک کنید

زنی که همیشه بسم الله رحمن الرحیم می گفت

درتحفة الاخوان حکایت شده است مردی منافق زن مؤمنی داشت که درتمام امورخودبه اسم باری تعالی مددمی جست ودرهرکاربسم الله رحمن رحیم می گفت وشوهرش توسل واعتقاداورابه بسم الله بسیارخشمناک می شدوازمنع اوچاره نداشت تاآنکه روزی کیسه کوچکی از زر رابه آن زن دادوگفت اورانگاه بدارد!زن کیسه راگرفت وگفت بسم الله الرحمن الرحیم آن رادر پارچه ای پیچیدوگفت بسم الله الرحمن الرحیم وآن رادرمکانی پنهان نمودوبسم الله گفت .فردای آن روز شوهرش کیسه راسرقت نمودوبه دریاانداخت تاآنکه اورابی اعتقادوشرمنده کندپس ازانداختن کیسه در،دریابه دکان خودنشست ودربین روزصیادی دوماهی راخریدوبه منزل خودفرستادکه آن زن غذایی ازبرای شب اوطبخ کند،چون زن شکم یکی ازماهیان راپاره نمودکیسه رادرمیان شکم اودید! بسم الله گفت آن رابرداشت ودرمکان اول گذاشت چون شب شدوشوهرش به منزل آمدزن ماهیان بریان رانزداوحاضرساخته تناول نمودند آنگاه مردگفت کیسه زر راکه نزدت به امانت گذاشتم بیاورآن زن برخاسته بسم الله الرحمن الرحیم گفت وآن رادرپیش شوهرش گذاشت.شوهرش ازمشاهده کیسه بسیارتعجب نموده وسجده الهی رابه جای آوردوازجمله مؤمنان گردید.

رمز فايل : www.negahdl.com

درباره elahe

برچسب ها

نظرات