گزیده شعرشاملو

گزیده شعرشاملو

مرجع رسمی دانلود رمان negahdl.com

گزیده شعرشاملو

فرياد من همه گريز از درد بود
چرا که من، در وحشت انگيز ترين شبها، آفتاب را به
دعائي
نوميدوار طلب مي کرده ام.
تو از خورشيد ها آمده اي، از سپيده دم ها آمده اي
تو از اينه ها و ابريشم ها آمده اي.

در خلئي که نه خدا بود و نه آتش
نگاه و اعتماد ترا به دعائي نوميدوار طلب کرده بودم.
جرياني جدي                                در فاصله دو مرگ
در تهي ميان دو تنهائي
چراغي در دست                             چراغي در دلم.
زنگار روحم را صيقل مي زنم
اينه ئي برابر اينه ات مي گذارم
تا از تو                                             ابديتي بسازم.
بر سنگفرش ياران ناشناخته ام
چون اختران سوخته
چندان به خاک تيره فرو ريختند سرد         که گفتي
ديگر، زمين، هميشه، شبي بي ستاره ماند.
آهاي !         از پشت شيشه ها به خيابان نظر کنيد!
خون را به سنگفرش ببينيد! …

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات