کاش بودی می دیدی که…

کاش بودی می دیدی که ،چگونه بی اختیار تنهایم می گذاشت وبا کسی دیگر هم آغوش می شد.

کاش بودی می دیدی که،هر خنده ی او با غریبه ،بغضم را بیشتر می فشارد.

کاش بودی می دیدی که،چه لحظه ی غمگینی بود،وقتی که قلب جوانم راپیرو سالخورده کرد.

کاش بودی دلداریم می دادی که،پس از غروب دریا،طلوعش را نیز ببینم.

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات