چرا به خانه امام علی(ع) حمله کردند وچرا امام علی سکوت کرد؟

سلام دوستان برای من همیشه سوال بودچرابه خونه ی امام علی حمله کردندوامام ازخوددفاعی نکردتحقیق کردم معلوم شدچون امام علی باابوبکربیعت نکرده بودبدنبالش امدندتااورابرای بیعت ببرندچون بی بی همیشه صورتش رامی پوشاندوان موقع صورتش حجاب نداشت پشت درخودراپنهان کردوانهابه عمددر رابه اتش کشیدندوهنگامی که در راهل میدهندمیخ دربه پهلوی ایشان میرودومحسن راازدست میدهنداماسوال دوم چراامام کاری نکرد؟هنگام مرگ رسول اکرم به امام علی میفرمایدعلی جان وصیتی به تودارم روزی میرسدکه بین فاطمه (س)واسلام بایدیکی راانتخاب کنی تودران روزاگرحرکتی کنی کشته میشوی واسلام تحریف خواهدشدبنابراین امام دران روزسکوت کردانهاامام رادست بسته باخودبردندبی بی همراه باامام حسن بدنبالشان رفت وگفت نفرینتان میکنم امام علی سلمان رافرستادکه به فاطمه بگوپدرت رحمت عالمین است پس تونفرین نکن. فردی بنام غنفذخدالعنتش کندسیلی برصورت بی بی زدطوری که بی بی برزمین می افتدوفقط امام حسن دیدوزمان مرگش به حضرت زینب گفت چون بی بی ازاوخواسته بودبه کسی نگوید.انهاازترس نفرین حضرت زهراحضرت علی رارهاکردند.بعدازسه روزبی بی زهرا به شهادت رسیدندوحضرت علی شبانه ایشان رادفن کردندوبرای اینکه انهاقبرایشان رانبش نکنندامام40قبربرای بی بی زهرادرست کردندوقبرایشان تاامدن اقاامام زمان مخفی باقی خواهدبود

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره elahe

برچسب ها

نظرات


(۲) دیدگاه برای “چرا به خانه امام علی(ع) حمله کردند وچرا امام علی سکوت کرد؟” ثبت شده است.
 • عروس بارون گفت:

  خیلی دلم گرفت…خییییلی…خدا لعنتشون کنه.ولی عمر ملعون به بی بی دو عالم سیلی زد.لعنت خدا به اولی و دومی و سومی.

  [پاسخ به این نظر]

 • sama گفت:

  سلام الهی خدا به حق مظلومیت زهرا س امام زمان ع رو هر چه زودتر بفرسته تا انتقام این همه ستمگری در حق معصومین ع رو از بنی امیه و بنی عباس بگیره .

  پاسخ نگاه:سلام عزیزم…انشالله به امید اون روز

  [پاسخ به این نظر]