پانزده راه برای داشتن یک رابطه خوب:


۱. هم دیگر را دوست داشته باشید
۲.دروغ نگویید
۳. یکدیگر را محدود نکنید
۴. بایکدیگر بمانید
۵.اگر ناراحت شدید زود بخشید و فراموش کنید
۶. هرگـــــــــــز در مورد جدایی صحبت نکنید
۷.هرگز به دروغ نگویید “مشکلی نیست” وقتی هست!
۸.غرور را فراموش کنید
۹.اگر می گویی “متأسفم” راست بگو
۱۰. درمورد رابطه قبلی ات صحبت نکن
۱۱. گذشته ات را با حال مقایسه نکن
۱۲. در برابر هر محبت و خوبی رفتار متقابل داشته باشید
۱۳.از احساساتش آگاه باشید
۱۴. اگر دعوایی داشته اید نگذارید روز بدون خوب شدن دوباره رابطه بگذرد
۱۵. بهترین فرد نباشید درســــــــــــ ت ترین فرد باشید

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats