مقایسه پسر دخترای دهه های 70،60و….

دختر دهه 60 : بايد با آبرو باشم
دختر دهه 70 : بايد تحصيلكرده باشم
دختر دهه 80 : بايد پولدار باشم

پسر دهه 60 : دارم ميرم جبهه
پسر دهه 70 : دارم ميرم دختر بازي
پسر دهه 80 : دارم ميرم بيمارستان سم زدايي

دختر دهه 60 : مرد بايد با اخلاق باشه
دختر دهه 70 : مرد بايد تحصيلكرده باشه
دختر دهه 80 : مرد بايد پولدار باشه
پسر دهه 60 : در سن 25 سالگي سيگاري ميشد
پسر دهه 70 : در 20 سالگي سيگاري مي شد
پسر دهه 80 : قبل از سن بلوغ سيگاري مي شود.
دختردهه 60 : 30 ساله شدم و احساس ترشيدگي مي كنم
دختردهه 70 : 25 ساله شدم و احساس ترشيدگي مي كنم
دختردهه 80 : 20 ساله شدم و احساس ترشيدگي مي كنم
پسر دهه 60 : دارم ميرم باشگاه … دارم ميرم زير زمين بنوشم !!!
پسر دهه 70 : دارم ميرم مهموني … دارم ميرم قليون بكشم !!!
پسر دهه 80 : دارم ميرم دبي … دارم ميرم توهم بزنم !!!
دختر دهه 60 : دوست پسر يكي اونهم يه عشق پاك
دختر دهه 70 : دوست پسر يكي يا دوتا . چند تا هم زاپاس براي روز مبادا
دختر دهه 80 : دوست پسر بين يك نفر تا يك هنگ يا تيپ در رده سني بين 20 تا 60 سال مجرد تا صاحب عيال و چند سر عائله. بالاخره تو اين همه آدم يكي پيدا ميشه بخواد لباس عروس واسم بخره.
پسر دهه 60 : داريوش گوش مي داد
پسر دهه 70 : ابي گوش مي داد
پسر دهه 80 : مقلدين درجه 3و 4 داريوش و ابي را (كه خواب عكس انداختن با داريوش را مي بينند) را گوش مي دهد .

پسر دهه 60 : شريعتي مي خواند
پسر دهه 70 : شاملو مي خواند
پسر دهه 80 : هري پاتر مي خواند.
دختر دهه 60 : به خاطر حفظ آبرو همه كار مي كنم
دختر دهه 70 : به خاطر دوست پسرم همه كار مي كنم
دختر دهه 80 : به خاطر پول همه كار مي كنم.
پسر دهه 60 : خانواده و پدر مادرم عزيزترين چيز است
پسر دهه 70 : دوست دخترم عزيز ترين چيزاست
پسر دهه 80 : مواد محرك و توهم زا و ماشينم عزيز ترين چيزند.
دختر دهه 60 : شوهر منجي نيست شوهر كردن سنت خدا و رسم زندگي ست.
دختر دهه 70 : شوهر شوهره شوهر… بالشت سره شوهر…
دختر دهه 80 : من يك افسرده ي رواني پر از غصه ام و شوهر منجي من است و ديگر هيچ راه نجاتي نيست.
پسر دهه 60 : در هر صورت بايد زن بگيرم

^^^طبق معمول مابقی در ادامه مطلب^^^


پسر دهه 70 : بايد پولداربشم و زن بگيرم
پسر دهه 80 : بايد قاطي كنم و زن بگيرم.
دختر دهه 60 : زن روز و اعتمادي مي خواند
دختر دهه 70 : فهيمه رحيمي و مهدي سهيلي مي خواند
دختر دهه 80 : بيشتر در اينترنت دنبال فيلتر شكن جديد و پروكسي است.
پسر دهه 60 : مرگ بر اثر جنگ با عراق
پسر دهه 70 : مرگ بر اثر تصادف با موتور و ماشين
پسر دهه 80 : مرگ بر اثر اور دز و سنكوپ بر اثر استعمال هرويين و ايدز و سوانح رانندگي
دختر دهه 60 : سيگار كشيدن دختر يك كابوس است دختري كه سيگار مي كشد … است.
دختر دهه 70 : گهگاهي كنار پنجره يا واسه افه تو پارتي يا كافي شاپ يه دو نخ مي كشم.
دختر دهه 80 : پيش به سوي آسم، سرطان حنجره ،ريه،ناي و خون قبل از يائستگي.
جوان دهه 60 : جنگ زده بود
جوان دهه 70 : غرب زده بود
جوان دهه 80 : پوچ است.
دختر دهه 60 : از خدا مي ترسم
دختر دهه 70 : از بي عشقي مي ترسم
دختر دهه 80 : از بي پولي مي ترسم.
جوان دهه 60 : خواب صلح و آرامش مي ديد
جوان دهه 70 : خواب بد بد مي ديد
جوان دهه 80 : فقط كابوس مي بيند.
پدر براي پسر دهه 60 : در حكم يك پدر مقدس بود حرمتش كاملا حفظ مي شد
پدر براي پسر دهه 70 : در حكم يكي از اعضاي خانواده بود بايد به او حال داد.
پدر براي پسر دهه 80 : سر خره عوضي اسكل بي پدر مادر.

دختر دهه 60 : اول نجابت خود را به رخ مي كشيد
دختر دهه 70 : اول مدرك تحصيلي خود را به رخ مي كشيد
دختر دهه 80 : اول مارك و مدل اتومبيل و ريخت و قيافه خود را به رخ مي كشد.
داماد دهه 60 : فقط پدر مادرم ،زن و بچه ،و كارم
داماد دهه 70 : فقط زن و بچه و عشق و حالم و كارم
داماد دهه 80 : فقط عشق و حالم و كارم.
عروس دهه 60 : بايدمثل مادرم سوخت و ساخت اين ذات زندگي ست بدبختي و خوشبختي با هم.طلاق پاك كردن صورت مسئله ست و مسئله ميزان بردباري صبر و توان مديريت منه.بايد سعي كنم مثل دو رود در كنار هم باشيم. بايد مديريت كنم اين هنر زندگيه.
عروس دهه 70 : نبايد سوخت وساخت اما بايد زندگي كرد و همينطور در وقت لزوم مقابله به مثل.طلاق پايان تلخيه اما خب مجبورم بهم سخت بگذره ول مي كنم ميرم. اين هنر زندگيه.
عروس دهه 80 : مثل دو كوه برابر هم.عوضي بره مهرمو مي زارم اجرا يه راست مي رم با يكي ديگه.خوش بگذرون و سختي نكش.اين هنر زندگيه.
مرد دهه 60 : خدا خانواده ثروت
مرد دهه 70 : خانواده ثروت خيانت به همسر
مرد دهه 80 : ثروت، خيانت به همسر ،مصرف پروزاك و انواع ديگر قرص اعصاب .
عروس دهه 60 : تقسيم وظايف رمز موفقيت و آسايشه. من طي يك سند قانوني همسر اين مرد هستم نه دوست او .وظيفه من خانه داريه وظيفه مرد كار و تامين زندگي هر كس غير از اين به گوشم بخونه شيطانه.
عروس دهه 70 : تقسيم وظايف چيزيه كه بايد دوباره معني و تعريف بشه.دليل نداره من هميشه غذا درست كنم من كلاس گيتار دارم كلاس آواز دارم . فقط سه يا چهار روز در هفته ممكنه از خونم بوي غذا بياد.اما خب مي دونم كه غذا پختن كار منه نه مرد.
عروس دهه 80 : تقسيم وظايف يه حرف احمقانه و سنتيه هر كس به فراخور حالش هر كار كه از دستش بر اومد انجام ميده هر كاري كه مي كنم از لطف منه نه وظيفه من پس من هر كاري تو خونه مي كنم لطف مي كنم. تعهد و وظيفه اعصابمو بهم مي ريزه.
پسر دهه 60 : خدايا جنگو تموم كن
پسر دهه 70 : خدايا يه خونه خالي برسون
پسر دهه 80 : خدايا برسون يه دومثقال شيره و يه دو سورت شيشه
دختر دهه 60 : طلاق بعد از 10 سال آنهم يك در 1000
دختر دهه 70 : طلاق بعد از 5 سال آنهم يك در 100
دختر دهه 80 : طلاق بعد از 6 ماه الي يك سال آنهم يك در5
پسر دهه 60 : پيكان 54 و مسافر كشي
پسر دهه 70 : پرايد و دختر بازي
پسر دهه 80 : پژو و تصادف منجر به فوت
دختر دهه 60 : امامزاده معصوم وديگر امامزاده ها را شفيع مي كرد دعا و نذر مي كرد وبالاخره حاجت دل خود را مي گرفت
دختر دهه 70 : پيش رمال و دعا نويس مي رفت و حاجت خود را طلب مي كرد.
دختر دهه 80 : در شركت هاي خصوصي به هر نحو كه شده رفع حاجت مي كند.
جوان دهه 60 : خدايا آبروي مرا حفظ كن
جوان دهه 70 : خدايا پول منو زياد كن
جوان دهه 80 : كارت سوخت داري داداش

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات


(۵) دیدگاه برای “مقایسه پسر دخترای دهه های 70،60و….” ثبت شده است.
 • nazanin گفت:

  دهه هشتادیا رو کوچیک کردین

  [پاسخ به این نظر]

 • .... گفت:

  چرا دروغکی بچه های دهد هشتادو اینجوری کوچیک می کنین؟ کسی که این رفتارا رو داشته باشه می تونه هر گروه سنی باشه چه دهه هشتاد یا چه دهه شصت…

  [پاسخ به این نظر]

 • rojina گفت:

  slm golam khubi?manu uzve kardid golam?

  پاسخ نگاه:سلام عزیزم…نرسیدم امشب عضوت میکنم

  [پاسخ به این نظر]

 • rojina گفت:

  koja bayad golam uzve besham va che juri?

  پاسخ نگاه:اگه بخوای عضو بشی
  1اسم کاربری انگلیسی
  2اسم فارسی
  3رمز
  4ایمیل
  تونظرات برام بفرستی تاعضوت کنم
  فقط برای اینکه نظرت نشون داده نشه توسایت واطلاعاتت لونره بایه اسم وایمیل دیگه نظرتوبفرس

  [پاسخ به این نظر]

 • rojina گفت:

  slm khanumi khubi man chand ta matalebe khub daram chetori bezaram tu sitet?golam albate ag ejaze bedi

  پاسخ نگاه:سلام عزیزم…یا باید عضوبشی یااینکه تونظرات بفرستی تا باسمت توسایت بگذاریم

  [پاسخ به این نظر]


 • Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats