محراب

فرق آفتاب

این جزرو مد چیست كه تا ماه می رود؟

دریای درد كیست كه در چاه می رود؟

 

این سان كه چرخ می گذرد بر مدار شوم

بیم خسوف و تیرگی ماه می رود

 

گویی كه چرخ بوی خطر را شنیده است

یك لحظه مكث كرده به اكراه می رود

 

آبستن عزای عظیمی است كاین چنین

آسیمه سر، نسیم سحر گاه می رود

 

امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان

یا آفتاب روی زمین راه می رود

 

در كوچه های كوفه صدای عبور كیست؟

گویا دلی به مقصد دلخواه می رود

 

دارد ســر شــكافتن فــرق آفتــاب

آن سایه ای كه در دل شب راه می رود

دكتر قیصرامین پور

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats