ماه عالم تاب من زیباتر است ……………..

ماه عالم تاب من زیباتر است .................

ماه اگر در شب کلاه زر زری زیباتر است

ماه عالمتاب من در روسری زیباتر است

گر چه زیبا می زند  پیدا شدن بر موی او

گم شدن در آن شب نیلوفری زیبا تر است

عشق را در گنجه ً سبز قدیمی دیده ام

چشمش از نار و ترنج کودری زیباتر است

“همدلی از همزبانی خوشتر” اما اینکه تو

با زبان از همدلان دل می بری زیباتر است

مادرم می گفت دختر های باغ لشکری

مثل حوری هر یک از آن دیگری زیباتر است

سینه ریز سکه کوب دخترانش در غروب

از قران آفتاب و مشتری  زیباتر است

من به او می گویم اما – خوب یا بد- گل پری

گل پری از هر چه حوری وپری زیباتر است

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats