عید غدیر بر همه مبارك

عید غدیر بر همه مبارك 

ز لیلایی شنیدم یا علی گفت

به مجنونی رسیدم یا علی گفت

مگراین وادی دارالجنون است

كه هر دیوانه دیدم یا علی گفت 

نسیمی غنچه ای را باز میكرد

به گوش غنچه كم كم یا علی گفت

چمن با ریزش باران رحمت

دعایی كرد او هم یا علی گفت

یقین پروردگار آفرینش 

به موجودات عالم یا علی گفت 

خمیر خاك آدم را سرشتند

چو برمی خواست آدم یا علی گفت

صبا دو بال خود با باد برده

سلیمان بس كه محكم یا علی گفت 

مسیحا هم دم ازعجاز میزد 

زبس بیچاره مریم یا علی گفت 

علی را ضربت كاری نمی شد 

گمانم ابن ملجم یا علی گفت 

مگر خیبرز جایش كنده می شد

یقین آنجا علی هم یا علی گفت

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات