شانس چیست؟

شانس چیست؟

11111111

شانس چیست ؟

چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی “شانس” می آورند درحالی که سايرين هميشه “بدشانس” هستند؟

کليد خوش شانسی يا بدشانسی آنها در افکار و کردارشان نهفته است.

فرصت های ظاهرا خوب در زندگی را در نظر بگيريد. افراد خوش شانس مرتبا با چنين فرصت هايی برخورد می کنند، درحالی که افراد بدشانس نه.

افراد بدشانس عموما عصبی تر از افراد خوش شانس هستند و اين فشار عصبی توانايی آنها در توجه به فرصت های غيرمنتظره را مختل می کند.

در نتيجه، آنها فرصت های غيرمنتظره را به خاطر تمرکز بيش از حد بر ساير امور از دست می دهند.

افراد خوش شانس آدم های راحت تر و بازتری هستند، در نتيجه آنچه را در اطرافشان وجود دارد و نه فقط آنچه را در جستجوی آنها هستند می بينند.

تحقيقات من در مجموع نشان داد کهآدم های خوش اقبال براساس چهار اصل، برای خود فرصت ايجاد می کنند..

1⃣ آنها در ايجاد و يافتن فرصت های مناسب مهارت دارند،

2⃣ به قوه شهود گوش می سپارند و براساس آن تصميم های مثبت می گيرند.

3⃣ به خاطر توقعات مثبت، هر اتفاقی نيکی برای آنها رضايت بخش است،

4⃣ نگرش انعطاف پذير آنها، بدبياری را به خوش اقبالی بدل می کند.

ريچارد وايزمن
روانشناس دانشگاه هارتفوردشاير

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره REZA

سلام رضا هستم ادمین انجمن نگاه دانلود و سعی میکنم مطالب جالب برای دوستان بزارم

برچسب ها

نظرات