شعر (قیصر امین پور)

سرا پا اگر زرد و پژمـرده ایم      ولـــی دل به پاییــــز نسپـــرده ایم

چــو گلدان خالــی لب پنجـــره      پـــر از خاطرات ترك خورده ایم

اگـــر داغ دل بود ما دیــده ایم      اگــر خــون دل بود ما خـورده ایم

اگـــر دل دلیل اسـت آورده ایم      اگــر داغ شرط اسـت مـا برده ایم

اگـــر دشنـه دشمنــان گَــردنیم      اگــر خنجـــر دوستــان گُــرده ایم

گواهـــی بخــواهید اینك گـواه      همیــن زخمهایــی كــه نشمرده ایم

دلی سربلندو سری سربه زیر      ازاین دست عمری به سربرده ایم

قیصرامین پور

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات