شعر زیبا

   

                             خطی نوشتم بر سقف خانه

                                  بماند از منه مسکین نشانه

                        اگر گویند که این مسکین کجا رفت؟

                                بگو بگریخت از دست زمانه

                          زمانه مفلصم کرد، مفلصم کرد

                                طلا بودم برابر بر مسم کرد

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات