شعر زیبا بر وصف امام حسین (ع)

 زنی و نای نوایی ، بکنم داد و فغانی

بزنم بر سر و گویم وای حسینم تو کجایی

به ندای یاری تو بدهم لبیک پاسخ

به همان ره که تو رفتی بروم راه رهایی

بزنم برسر و رویم ، بکنم نا له و شیون

 به سوی عشق حسینم ، بروم سوی دوایی

بکنم شکوه و نفرین به همان شمر لعین

 که برآن قلب حسینم رفت چه جوروچه جفایی

به خدا قلب من این سان شده لبریز یقین

 که کنم ناله و افغان زنی و نای نوایی

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات