شعر زیبای ((مرا دوست دارد یا نه؟)) به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

“Loves Me Not”

I complicated our lives

 By falling in love with him

I complicated our lives

Now I’m losing my only friend

I don’t know why, I had to try

Living my life on the other side

Now I’m so confused

I don’t know what to do

He loves me, He loves me not

She loves me, She loves me not

I started blurring the lines

Because I didn’t care

 I started crossing the line

Cause you were never there

,No where to turn

,No one to help

It’s almost like I don’t even know myself

Now I have to choose

I don’t know what to do

He loves me, He loves me not

… She loves me, She loves me not

 برای خوندن ترجمه این شعر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

مرا دوست دارد یا نه

من زندگیمان را آشفته کرده ام
از زمانی که به عشق او گرفتار شدم
من زندگیمان را آشفته کرده ام
حال تنها دوست خود را از دست می دهم
نمی دانم چرا ، باید سعی می کردم
در گوشه دیگری زندگی می کنم
حال بسیار سردرگمم
نمی دانم چه کنم
او (پسر) دوستم دارد ، او دوستم ندارد
او (دختر) دوستم دارد ، او دوستم ندارد
شروع به آلوده کردن راه ها کردم
زیرا به آنها اهمیتی نمی دادم
شروع به قطع کردن راه ها کردم
زیرا تو هرگز آنجا نبودی
جایی برای بازگشت ندارم
کسی را برای کمک ندارم
گویا حتی خودم را هم نمی شناسم
حال باید انتخاب کنم
نمی دانم چه کنم
او (پسر) دوستم دارد ، او دوستم ندارد
او (دختر) دوستم دارد ، او دوستم ندارد…

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات