سخنان گهربار امام علی (ع)

سخنان گهربار  امام علی (ع)

 

بهترين بخشش گذشت بعد از قدرت است.

آنكه بيش از حق خود تقاضا كند سزاوار محروميت است.

اندكي از حرص، آدمي را بر طمع بسيار وا ميدارد.

هر كه اندازه خود بشناسد هلاك نشود.

عفو و گذشت را بپذير و به احدي چيزي كه او را ناراحت مي كند ،نرسان.

بندگي بي دانش وزهد رنج بدن است.

تكيه كردن برآرزو از ابلهي وحماقت است.

اگر خداوند بنده اي را دوست بدارد او را در بر پایي حق ياري خواهد كرد.

چه بسيار اندوهگيني كه حزن و اندوهش او را به شادي ابدي وارد كند.

علم مايه زندگي وحيات است وايمان باعث رستگاري ونجات.

آنكه به حساب نفس خود برسد سعادت مند است.

حكمت گمشده مؤمن است پس آنرا به دست آور هرچند از اهل نفاق باشد.

كسي كه جهت فرج دعا كند اميرالمومنين (ع) در حق او در روز قيامت دعا مي كند.

اندكي از حق باطل بسياري را از بين ميبرد.

پست ترين علم آن است كه برسرزبان باشد و برترين آن كه در اعضا واركان بدن پديدارگردد.

هيچ زهدي مانند بي اعتنائي به حرام نيست.

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats