رفت اینبار برای همیشه

اشک را در چشمانم دید

میدانست برای جدایی از اوست

دستانش را در جیب هایش کرد

خیره خیره به من نگاه میکرد

اشکم سرازیر شده بود

قلبم میترسید

التماسش را میکرد

به پایش افتاده بود واشک میریخت

به غرورم نگاه میکردم زیر پایش بود هزار تکه شد

در لایه هایه زیرینه نگاهش

غم بود

درکم میکرد

به خدا درکم میکرد

به خداا

خدا؟

اما رفت

رفت

رفت

رفت

برای همیشه

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات