راز وانچه در خود دارد

راز وانچه در خود دارد

راز وانچه در خود دارد

راز وانچه در خود دارد- negahdl.com

 

بزرگترین راز زندگی ،قانون جاذبه است.

راز هرآنچه راکه میخواهید به شمامیدهد،
خوشبختی ،تندرستی وثروت

قانون جاذبه بزرگترین وکاملترین قانونی است که کل
نظام کائنات متکی به آن میباشد.

تنها انسان است که به شدت رنج می برد
ومــجــبـــور اســت خـــنــــــده را بیاموزد.

دوستان جدیدپیداکنید امادوستان  قدیمی راهم حفظ
کنید،اینها نقره وآنها طلا هستند.

دروغ سنگی است که نمی تواندبدون تکیه بر دروغ
دیگر سرپا باستد.

در زندگی به هر چیزی که تمرکز کنید آن را گسترش
می دهید،پس به آنـچه دلخواهتان است بیاندیشید.

در تو نیرویی است که نوید واقعیت یافتن رویاهایت
را میدهدحتی آن زمان که بسیار دور می نماید.

بزرگترین گمشده های ما در زندگی،نزدیکترین ها به
ما هستند.

راز پاسخی است برای آنچه بوده،همه آنچه است و
تمام آنچه خواهد بود.

راز هر آنچه را که می خواهید به شما می دهد،
خوشبختی،تندرستی و ثروت.

تا از قلب دشواریها گذر نکنی هرگز توان و قدرت نیابی.

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از
راههایی کـه به شکسـت خوردن منتهی می شود را
می شناسد.

برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست
می آید.

در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود
آن یک درصداز ۹۹ درصد خطا حاصل شده.

همه چیزی که در این زندگی لازم دارید،بی خبری و
اعـتماد بـه نــفـس است و موفقـیت حـتمی است.

انسان برای پیروزی آفریده شده است،او را می توان
نابود کرد ولی نمی توان شکست داد.

موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر،
بدون از دست دادن شور و حرارت است.

این مطالب را به شما پیشنهاد می کنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات