خطا

          خطا            

آن همه گرما كه از حس تو بر من می نشست

آتشم زد پرده ها سوزاندمی شرمانه مست

حس آن لب های سرخ و آتشین و پر گداز

چشم هایم را به روی عشق جان سوز تو بست

عشقم آنجا پیش چشمت ذره ذره رنگ باخت

آرزوها نقشه هایم عاقبت رفتند ز دست

دست یار آخر به رد چون خورد روی سینه ام

دل درون سینه ام خون شد شكست

من كه عاشق بودم و دیدار او بس بود بس

پس چرا؟ لعنت بر این اخلاق و آن رفتار پست

الفت روزهای خوش را روزگار از ما گرفت

سرنوشت شوم من این بوده از روز الست

ای خدا ای كاش می شد كاری از جبران كنم

چون كه میدانم كه عشقی پاك در خون من است

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات