جهنم و بهشت

مردی در خواب با خدا مكالمه ای داشت:”خداوندا ! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شكلی است،”؟

خدا او را به سمت دو در هدایت كرد و یكی از آنها را باز كرد، مرد نگاهی به داخل انداخت، درست در وسط اتاق یك میز گرد بزرگ وجود داشت كه روی آن یك ظرف خورش بود، كه آنقدر بوی خوبی داشت كه دهانش آب افتاد. افرادی كه دور میز نشسته بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند، به نظر قحطی زده می آمدند، آنها در دست خود قاشق هایی با دسته بسیار بلند داشتند كه این دسته ها به بالای بازوانشان وصل شده بود و هر كدام از آنها به راحتی می توانستند دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود را پر نمایند، اما از آنجایی كه این دسته ها از بازوهایشان بلندتر بود ، نمی توانستند دستشان را برگردانند و قاشق را در دهان خود فرو ببرند.

مرد با دیدن بدبختی و عذاب آنها غمگین شد ، خداوند گفت:” تو جهنم را دیدی، حال نوبت بهشت است” آنها به سمت اتاق بعدی رفتند وخدا در را باز كرد آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود، یك میز گرد با یك ظرف خورش روی آن وافراد دور میز، آنها مانند اتاق قبل همان قاشق های دسته بلند را داشتند ولی به اندازه كافی قوی و چاق بوده، می گفتند و می خندیدند، مرد گفت: خداوندا نمی فهمم!؟ خدا پاسخ داد:” ساده است فقط احتیاج به یك مهارت دارد، می بینی؟ اینها یاد گرفته اند كه به یكدیگر غذا بدهند، در حالی كه آدمهای طمع كار اتاق قبل تنها به خودشان فكر می كردند…

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره elahe

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats