جملات زیبا وتامل برانگیز

جملات زیبا وتامل برانگیز

جملات زیبا وتامل برانگیز

دیگران را ببخش،نه بخاطر اینکه سزاوار بخشیدن تو
هستند؛بلکه تو سزاوار آرامشی!

زندگی مثل بازی شطـرنج میمونه،اگر بلد نباشی بازی
کنی همه می خواهند یادت بدهند.ولی اگر خوب بازی
کنی،همه می خواهند شکستت دهند.

هرگاه در بن بست گیر کردی راه آسمان باز است،
پرواز را فراموش نکن.

همیشه به یاد داشته باش فراموش کنی هر آنچه که
اندوهـگیـنت می سازد.اما هرگز فـراموش نکن به یاد
داشته باشی هر آنچه را که شادمانت می سازد.

سازنده ترین کلمه گذشت است،آن را تمرین کن.
پر معنی ترین کلمه”ما”است،آن را بکار ببر.

عمیق ترین کلمه”عشق”است،به آن ارج بنه.

بی رحم ترین کلمه”تنفر”است،از بین ببرش.

خود خواهانه ترین کلمه”من”است،از آن حذر کن.

نا پایدار ترین کلمه”خشم”است،آن را فرو ببر.

قبل از اینکه اخم کنی کاملا” مطمئن شو و ببین هیچ
چیز برای لبخند زدن وجود ندارد!

منبع:نگاه دانلود

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats