جملات تامل برانگیز

جملات تامل برانگیز

جملات تامل برانگیز

جملات تامل برانگیز

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد،دلیلش آن
اســت که شـما هم چـــیـز زیادی از او نخـواسته اید.

اگر می خواهی محال ترین اتفاق زندگی تو رخ بدهد،
باور محال بودنش را عوض کن!

آرزویی در سر نمی شکفد جزء آنکه توان برآورده
شدنش نیز به تو ارزانی شده باشد.

در زندگی خود دو درس را بیاد داشته باش:
1-غم ها را رها کن
2-سعی کن تا بار دیگر لبخند بزنی

عادت کن به چیزی عادت نکنی،دیر قول بده خوب عمل
کن.

مقدار ایمان انسانها در گرفتاریها معلوم می شود.
سر نوشت تو را افکارت تعیین می کند،چیزهایی نصیب
ما می شــود کـه آنها را باور داریم،پـس همیشه مثـبت
فکر کن.

حتی اگر در مسیر درستی هم باشی اگر حرکت نکنی
تو را زیر خواهند گرفت.

اگر در زندگی به ناگاه یکی از سیمهای سازت پاره شد
آهنـگ زندگی را آنچنان ادامه بده که هیچ کس نداند بر
تو چه گذشت.

با همه در آمیز و در هیچ آمیخته مشو،در انزوا پاک
ماندن نه سخت است نه با ارزش.

برای اشتباه کردن انسان باشید،برای بخشیدن خدا.

نفرت را پذیرا باش،چون بعد از هر نفرتی محبت به
سراغ شما می آید.

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats