جملاتی تامل برانگیز

جملاتی تامل برانگیز

جملاتی تامل برانگیز

جملاتی تامل برانگیز

فرصتها دیر به دست می آیند و زود از دست می روند.

لحظات شادی خدا را ستایش کن،لحظات سختی خدا
را جســــتجو کن،لحــظات آرامش خــدا را مناجات کن،
لحظات درد آور به خدا اعتماد کن و در تمامی لحظات
خداوند را شکر کن.
هر وقت در زندگی به یک در بزرگ که یک قفل بزرگ
روی آن بود رسیدی،نترس و نا امید نشو،چون یقین
بدان که هر قفلی کلیدی دارد.

در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است.

آدمی گر بپذیرد که روزی خواهد مرد و این دنیا فانیست
دیگر اینقدر جاه طلب نخواهد بود.

هر وقت دلت گرفت یادت باشد خدا همین نزدیکی
هاست.با یاد خدا دلها آرام می گردد.

منبع::

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات