تو رو دوسـت دآرَمـ ..!!!

تـو رو دوسـت دارَم مثِـ حِسِ نَجیــبِ خآکـِ غَریـب

تـو رو دوسـت دارَم مثـِ عَطرِ شُکوفـ ـهـایـِ سیـب

تـو رو دوسـت دارَم عَجیـب تـو رو دوسـت دارَم زیـآد

چـطور پـَس دِلِت میآد منو تنـهآم بذآری

تـو رو دوسـت دارَم مثـِ لَحظهـِ خوآبـِ سِتآرـهـا

تـو رو دوسـت دارَم مثـِ حِسِ غُروبِ دوبآرـهـا

تـو رو دوسـت دارَم عَجیـب تـو رو دوسـت دارَم زیـآد

نَـگو پـَس دِلِت میآد منو تنـهآم بذآری

تـوی آخَریـن وِداع وَقتـی دورَم از هَمه

چهـ صَبورم ای خُـدآ دیگهـ وَقتِ رَفتـَنهـِ

تـو رو میسپآرم بهـ خآک تو رو میسپآرم بهـ عِشق بـُرو بآ سِتآرـهـآ

تـو رو دوسـت دارَم مثـِ حِسِ دوباره تولدت

تـو رو دوسـت دارَم وقتی میگذَری همیشهـِ اَز خودت

تـو رو دوسـت دارَم مثـِ خوابِ خوبِ بَچِگـی

بَغَلِت میگیرمـ ـو میرم به سآدگی

تـو رو دوسـت دارَم مثـِ دِل تَنگی هآیـِ وَقتِ سَفَر

تـو رو دوسـت دارَم مثـِ حِسِ لَطیفهـِ وَقتِ سَحَر

مثـِ کودَکی تو رو بَغَلِت میگیرمـ ـو این دِلِ غَریبَمو بآ تو میسپآرم بهـِ خآک

تـویِ آخَرین وِداع وَقتی دورَم از هَمه

چه صَبورم ای خـدآ دیگهـ وَقتِ رَفتـَنهـِ

تـو رو میسپآرم بهـ خآک تو رو میسپآرم بهـ عِشق

بـُرو بآ سِتآرـهـآ

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats