بهاری پر از ارغوان

    شعر ***بهاری پر از ارغوان*** از فریدون مشیری


تو را دارم ای گل جهان با من است

تو تا با منی جان جان با من است

چو می تابد از دور پیشانی ات

کران تا کران آسمان با من است

چو خندان به

سوی من آیی به مهر

بهاری پر از ارغوان با من است

کنار تو هر لحظه گویم به خویش

که خوشبختی بی کران با من است

روانم بیاساید از هر غمی

چو بینم که مهرت روان با من است

چه غم دارم از تلخی روزگار

شکرخنده آن دهان با من است

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره bright

برچسب ها

نظرات