ارزشمندترین کلمات…!!

♦ سازنده ترین کلمه” گذشت” است… آن را تمرین کن

♦ پر معنی ترین کلمه” ما” است…آن را بکار ببند.

♦ عمیق ترین کلمه “عشق” است… به آن ارج بنه.

♦ بی رحم ترین کلمه” تنفر” است…از بین ببرش.

♦ سرکش ترین کلمه” هوس” است…بآ آن بازی نکن.

♦ خود خواهانه ترین کلمه” من” است…از ان حذر کن.

♦ ناپایدارترین کلمه “خشم” است…ان را فرو ببر.

♦ بازدارترین کلمه “ترس”است…با آن مقابله کن.

 

ادامه مطلب یادتون نره…

♦ سازنده ترین کلمه” گذشت” است… آن را تمرین کن

♦ پر معنی ترین کلمه” ما” است…آن را بکار ببند.

♦ عمیق ترین کلمه “عشق” است… به آن ارج بنه.

♦ بی رحم ترین کلمه” تنفر” است…از بین ببرش.

♦ سرکش ترین کلمه” هوس” است…بآ آن بازی نکن.

♦ خود خواهانه ترین کلمه” من” است…از ان حذر کن.

♦ ناپایدارترین کلمه “خشم” است…ان را فرو ببر.

♦ بازدارترین کلمه “ترس”است…با آن مقابله کن.

♦ با نشاط ترین کلمه “کار”است… به آن بپرداز.

♦ پوچ ترین کلمه “طمع”است… آن را بکش.

♦ سازنده ترین کلمه “صبر”است… برای داشتنش دعا کن.

♦ روشن ترین کلمه “امید” است… به آن امیدوار باش.

♦ ضعیف ترین کلمه “حسرت”است… آن را نخور.

♦ تواناترین کلمه “دانش”است… آن را فراگیر.

♦ محکم ترین کلمه “پشتکار”است…آن را داشته باش.

♦ سمی ترین کلمه “غرور”است… بشکنش.

♦ سست ترین کلمه “شانس”است… به امید آن نباش.

♦ شایع ترین کلمه “شهرت”است… دنبالش نرو.

♦ لطیف ترین کلمه “لبخند”است…آن را حفظ کن.

♦ حسرت انگیز ترین کلمه “حسادت”است… از آن فاصله بگیر.

♦ ضروری ترین کلمه “تفاهم”است… آن را ایجاد کن.

♦ سالم ترین کلمه “سلامتی”است… به آن اهمیت بده.

♦ اصلی ترین کلمه “اطمینان”است… به آن اعتماد کن.

♦ بی احساس ترین کلمه “بی تفاوتی”است… مراقب آن باش.

♦ دوستانه ترین کلمه “رفاقت”است… از آن سوءاستفاده نکن.

♦ زیباترین کلمه “راستی”است… با ان روراست باش.

♦ زشت ترین کلمه “دورویی”است… یک رنگ باش.

♦ ویرانگرترین کلمه “تمسخر”است… دوست داری با تو چنین کنند؟

♦ موقرترین کلمه “احترام”است… برایش ارزش قایل شو.

♦ آرام ترین کلمه “آرامش”است… به آن برس.

♦ عاقلانه ترین کلمه “احتیاط”است… حواست را جمع کن.

♦ دست و پاگیرترین کلمه “محدودیت”است… اجازه نده مانع پیشرفتت بشود.

♦ سخت ترین کلمه “غیرممکن”است… وجود ندارد.

♦ مخرب ترین کلمه “شتابزدگی”است…مواظب پلهای پشت سرت باش.

♦ تاریک ترین کلمه “نادانی”است…آن را با نور علم روشن کن.

♦ کشنده ترین کلمه “اضطراب”است…آن را نادیده بگیر.

♦ صبورترین کلمه “انتظار”است… منتظرش باش.

♦ بی ارزش ترین کلمه “انتقام”است… بگذاروبگذر.

♦ ارزشمندترین کلمه “بخشش”است… سعی خود را بکن.

♦ قشنگ ترین کلمه “خوشروئی”آست… راز زیبائی در آن نهفته است.

♦ تمیزترین کلمه “پاکیزگی”است… اصلا سخت نیست.

♦ رساترین کلمه “وفاداری”است… سر عهدت بمان.

♦ تنهاترین کلمه “گوشه گیری”است…بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده.

♦ محرک ترین کلمه “هدفمندی”است… زندگی بدون هدف روی آب است.

…. و هدفمندترین کلمه “موفقیت”است… پس پیش به سوی آن.

منبع:p30data.com

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats