آیا میدانید….

ایامیدانید…سری1

ایا میدانید خوردن پیاز در جلوگیرى از لخته شدن خون در
رگها موثر بوده و در نتیجه براى امراض وخیم قلبی
مفید هست

ایا میدانید پوست بدن انسان، 5 روز بعد از مرگ همچنان
زنده هست و یافت هاى پوست به کار خود ادامه میدهند

ایا میدانید مسیر بین قلب و پنجه پا را که طولانی ترین
مسیر گردش خون است رفت و برگشت ، خون این
مسیر را در 18 ثانیه طی میکند

ایا میدانید تنگستن سخت ترین فلز در میان عناصر
شناخته شده است

ایا میدانید در فلاند 6 هزار دریاچه وجود دارد بدین
علت فلاند نامگذارى شده است فلاند یعنی
سرزمین دریاچه و باطلاقها

ایا می دانید خمیازه بخشی از مراسمی است که پنگون
نر در فصل جفتگیری برای جذب پنگون ماده اجرا می کند

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره نگاه

نگاه (ف.حیاوی) هستم ...کارشناس شیمی کاربردی علاقه مند به..کتاب..والیبال..شطرنج...شعر..شیمی..علم انجمن نگاه دانلود http://forum.negahdl.com

برچسب ها

نظرات