آب شور

مردی از دست روزگار سخت می نالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست . استاد لیوان آب نمكی را به خورد او داد و از مزه اش پرسید؟

آن مرد آب را به بیرون از دهان ریخت و گفت:

خیلی شور و غیر قابل تحمل است.

استاد وی را به كنار دریا برده و به وی گفت همان مقدار آب بنوشد و بعد از مزه اش پرسید؟

مرد گفت:

خوب است و می توان تحمل كرد.

استاد گفت شوری آب همان سختی های زندگی است . شوری این دو آب یكی ولی ظرفشان متفاوت بود. سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست كه مزه آن را تعیین می كند پس وقتی در رنج هستی بهترین كار بالا بردن ظرفیت و درك خود از مسائل است.

رمز فايل : www.negahdl.com

این مطالب را به شما پیشنهاد میکنم

درباره elahe

برچسب ها

نظراتHistats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats